Regulamin katalogu

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z katalogu stron - http://katalog.itblue.pl

1. Katalog przyjmuje strony internetowe wysokiej wartości i tylko w języku polskim. Zamieszczony wpis musi być zgodny z zasadami języka polskiego. Katalog nie umieszcza stron erotycznych, hazardowych, z tzw. "chwilówkami", niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami. Tytuł strony musi być zwięzły i prawidłowo odnoszący się do zawartości strony. Wpisy dotyczące podstron serwisu będą usuwane. Dopuszczalne jest dodawanie tylko strony głównej. Opisy i tytuły napisane niedbale będą automatycznie odrzucane. Opis strony musi być UNIKALNY i powinien być pisany jako jeden lub kilka akapitów tekstu. Wypunktowania i gwiazdki w opisie mogą być przyczyną usunięcia wpisu. Stosowanie powtórzeń tekstu w opisie będzie skutkować niezaakceptowaniem strony przez administratora.

2. O dodaniu strony do katalogu lub nie decyduje Administrator katalogu. Administrator ma prawo dokonywać edycji wpisów.

3. Rozpatrzenie wpisu w katalogu jest płatne. Płatności dokonywane są za pomocą systemu CTM Mobiltek. W tym celu konieczne jest wysłanie SMSa na wskazany w formularzu numer i o określonej treści. Cena SMSa podana jest w formularzu. Propozycje stron rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 3 dni. Wysłanie płatnego SMSa nie gwarantuje zaakceptowania wpisu, jeśli jest on niezgodny z regulaminem.

Opłata za rozpatrzenie wpisu w katalogu rozliczana jest na fakturze wystawianej przez operatora sieci komórkowej, do której należy nr telefonu, z którego wysłano sms.
Katalog.itblue.pl nie wystawia dodatkowych faktur VAT.

4. Strony które zaakceptuje administrator, oceniane są przez niego według kilku kryteriów i otrzymują oceny punktowe. Oceny te są widoczne na liście wpisów w katalogu. Dodatkowe punkty otrzymuje się także za umieszczenie linka zwrotnego.

5. Po zaakceptowaniu strony do katalogu istnieje możliwość dokupienia punktów. Dzięki temu strona zyskuje lepszą pozycję w katalogu.

6. Nasz katalog nie zbiera danych osobowych. Adres e-mail wykorzystywany jest wyłącznie w celu kontaktu technicznego. Nie wysyłamy żadnych treści o charakterze reklamowym ani nie udostępniamy adresów e-mail osobom trzecim.

7. Serwis katalog.itblue.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Serwis katalog.itblue.pl podejmie wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu.

8. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

9. Użytkownik dodając swoją stronę do katalogu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.Statystyki katalogu:
Ilość stron:3679
Ilość kategorii:356


ogłoszenia nieruchomości